תצפית #385953, ציפורנית גדולה, 10 באוקטובר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית גדולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 באוקטובר 2018
שמואל מזר
מדרון
מתלול ירמוך
נחל מיצר
262306\735050 (נקודה מקורבת)צילומים

img of
img of
img of
img of
img of