תצפית #385954, מישויה פעמונית, 20 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מישויה פעמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בינואר 2019
שמואל מזר
מדרון
הר דובב
הר סאסא
236975\773301צילומים

img of
img of
img of