תצפית #385956, געדת הביצות, 29 ביולי 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

געדת הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 ביולי 2015
שמואל מזר
מעין
עין-בריד, נוחיילה
נחל שניר
260929\796154
יבש בשנים האחרונות
צילומים

img of