תצפית #385957, אירוס הארגמן, 28 בינואר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הארגמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בינואר 2018
ינאי ש
חמרה כורכר
גבעת התור
180500\649830
מקבץ אירוסי ארגמן קטן, עד עשרה עמודי פריחה, מלווים בכל המשתתפים הרגילים - כלניות וכו' שריד יחיד למקבצים ששכנו בגבעת התור טרם הפיתוח האוכלוסיה לא העמידה זרעים בשנת 2018, בניגוד לאוכלוסיית גבעות נס ציונה