תצפית #385958, אירוס הארגמן, 28 בינואר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הארגמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בינואר 2017
ינאי ש
מחשוף חמרה חולית לא מעובד
כפר הנוער אורנים ראשלצ
181414\650499 (נקודה מקורבת)
היה ריכוז מרשים של אירוסי ארגמן בשוליים הצפוניים של החלקה. נקבר רובו ככולו במהלך 2018 תחת עפר מיישור שטח החנייה של המוסד הסמוך אשר נדחף לשטחו הצפוני של השטח הטבעי. לא נותרו ניצולים מהאוכלוסיה השופעת. נותרו שלושה צמחי אירוס בלבד בשטח אשר לא פרחו בשנת 2018. ככל הנראה כולם מאותו קלון וגטטיבי השטח משמר פריחת קחוונים, אלקנה, רתמים ומרסיות, וייתכן שגם שום תל אביב. גודלו 4 דונם בקירוב.