תצפית #385959, שום קולמן, 28 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בינואר 2019
דר בן נתן
מדרון לסי עם חצץ צור
שולי ערוץ נחל הרועה
185862\535516
צילומים

img of