תצפית #385960, אירוס טוביה, 28 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס טוביה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בינואר 2019
דר בן נתן
מדרון אבני על גיר קשה עתיק
נחל חצץ עליון, רכס חתירה
190386\533583
צילומים

img of