תצפית #385963, שום קולמן, 31 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
31 בינואר 2019
דר בן נתן
מדרון סלעי מכוסה לס, על השכבות העליונות של חבורת יהודה
גבעות ירוחם צפון
191017\546004


צילומים

img of