תצפית #385966, שום קולמן, 2 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בינואר 2019
דר בן נתן
כתפי ערוץ לסיות ואבניות בשולי שטח חרוש
גבעות ירוחם צפון
192133\545427

צילומים

img of