תצפית #385967, שום קולמן, 2 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בינואר 2019
דר בן נתן
גבעות לס נמוכות
מישור ירוחם
193693\544986
צילומים

img of