תצפית #385973, אירוס ירוחם, 1 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס ירוחם
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בפברואר 2019
עמית מנדלסון
חולות מיוצבים
שוליים מערביים של חוות הגמלים
207211\548857
במעבר זריז בשטח נצפה קלון בודד. ייתכן שיש נוספים באזור.