תצפית #385974, אירוס ירוחם, 31 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס ירוחם
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
31 בינואר 2019
עמית מנדלסון
חולות מיוצבים
ערוצי נחל ממשית
204556\550711
בסקירה זריזה זוהו 4 קלונים.