תצפית #385976, שום קולמן, 3 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 בפברואר 2019
דר בן נתן
מדרון אבני מתון עם כיסוי צור ולס
הר צבוע
188199\549929

צילומים

img of