תצפית #385977, שום קולמן, 3 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 בפברואר 2019
דר בן נתן
מדרון לסי וגירני בכתפי ערוץ חצצי רחב
נחל מנגר
189250\551894

צילומים

img of
img of