תצפית #385978, שום קולמן, 3 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 בפברואר 2019
דר בן נתן
גבעות לס נמוכות מכוסות חצץ צור
גבעות למרגלות הר צבוע
186006\551635

צילומים

img of
img of