תצפית #385979, שלהבית המדבר, 3 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 בפברואר 2019
דר בן נתן
סלעים בקרקעית ערוץ חצצי במדבר
נחל מנגר
189225\551897

צילומים

img of
img of