תצפית #385984, שום קולמן, 4 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בפברואר 2019
דר בן נתן
מדרון לסי עם חצץ צור
מערב הר צבוע
181719\548547

צילומים

img of