תצפית #385985, שלהבית המדבר, 4 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בפברואר 2019
דר בן נתן
סלעים בערוץ חצצי רחב
נחל רביבים עליון
חלמוניות ירוחם
187722\546341צילומים

img of
img of