תצפית #385986, מלחית נגדית, 4 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מלחית נגדית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בפברואר 2019
דר בן נתן
סלעים במדרון במפנה צפוני
נחל רביבים עליון
חלמוניות ירוחם
187665\546363

צילומים

img of