תצפית #385987, ציפורנית משוננת, 4 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית משוננת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בפברואר 2019
דר בן נתן
על לס וחול נחל בגדות הערוץ, איזור סלעי
נחל רביבים עליון
חלמוניות ירוחם
187702\546359

צילומים

img of