תצפית #385988, חוטמית מסורטטת, 4 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוטמית מסורטטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בפברואר 2019
דר בן נתן
גדה סלעית בנחל חצצי רחב
נחל רביבים עליון
חלמוניות ירוחם
187747\546355
צילומים

img of