תצפית #385989, חוטמית מסורטטת, 29 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוטמית מסורטטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 בינואר 2019
דר בן נתן
ראש מדרון של הר שולחן, בשכבת סלעי צור
רכס אפעה
214317\558329

צילומים

img of
img of
img of