תצפית #385991, שלהבית המדבר, 5 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 בפברואר 2019
דר בן נתן
תחתית שכבת משטחי סלע מצוקית
מדרון הר דימונה
206259\556662

צילומים

img of
img of