תצפית #386084, תורמוס שעיר, 9 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תורמוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 במרץ 2019
מיכאל לרנר
שדה צפונית לשכונת ההגנה רחובות
184400\644163
יש גם מזרחה משם צפונית לדרך בגין