תצפית #386086, מחרוזת קשתית, 3 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מחרוזת קשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 במרץ 2019
סיקו בכור
טרה-רוסה בשוליים של דרך טרקטורים
שלוחה דרומית-מזרחית לנווה זיו
218564\769078
כמה עשרות פרטים לאורך ולצידי הדרך