תצפית #386089, אזוביון דגול, 10 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה שתולה ממתינה לאישור

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אזוביון דגול
דיווח נוכחות
אוכלוסיה שתולה
10 במרץ 2019
Naama Friedmann
גינת בר קהילתית רמת אביב (טאגור)
181146\669251צילומים

img of