תצפית #386090, שום תל-אביב, 10 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה שתולה מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום תל-אביב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה שתולה
10 במרץ 2019
Naama Friedmann
גינת בר קהילתית רמת אביב (טאגור)
181145\669249צילומים

img of
img of
img of
img of
img of