תצפית #386097, סחלב נקוד, 13 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סחלב נקוד
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 במרץ 2019
אורי גורפינקל
חרבת רקית
הר הכרמל
201232\735660


צילומים

img of