תצפית #386098, סלוודורה פרסית, 14 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סלוודורה פרסית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 במרץ 2019
נעם שגב
אפיק נחל אבני
רמת מזר
232207\544652


צילומים

img of