תצפית #386171, מחרוזת קשתית, 2 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מחרוזת קשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 באפריל 2019
דותן רותם
חוף חולי חצצי
שקמונה
196095\746425צילומים

img of