תצפית #386172, נורית עגולת-עלים, 4 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נורית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באפריל 2019
יובל ספיר
שלולית חורף
צומת מפלים
יהודיה
270406\765890

צילומים

img of