תצפית #386174, נוציץ המדבר, 4 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נוציץ המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באפריל 2019
דותן רותם
סדקים במשטחי בטון נטושים
שדרית בסיס נטוש
164331\493520


צילומים

img of
img of