תצפית #386175, קוטנדיה חופית, 4 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קוטנדיה חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באפריל 2019
רון פרומקין
חולי
חוף עתלית
194926\735057צילומים

img of
img of