תצפית #386176, קוטנדיה חופית, 4 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קוטנדיה חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באפריל 2019
רון פרומקין
חולי
שפך נחל אורן
חוף גלים
194959\735223צילומים

img of