תצפית #386177, חופית נמוכה, 4 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חופית נמוכה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באפריל 2019
רון פרומקין
חול על כורכר
חוף עתלית
חוף גלים
195022\735201צילומים

img of