תצפית #386178, קרסולת השלולית, 5 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קרסולת השלולית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 באפריל 2019
סיקו בכור
שלולית שנקוותה בתוך גומה על סלע
215299\764133 (נקודה מקורבת)
יחד עם דמסון כוכבניצילומים

img of