תצפית #386182, רומוליאה זעירה, 9 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

רומוליאה זעירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2019
סיקו בכור
אחו פתוח, אדמה בוצית
הר מירון
240724\763321 (נקודה מקורבת)צילומים

img of