תצפית #386184, תורמוס צהוב, 9 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תורמוס צהוב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2019
נעמה פרידמן
אחו בנימינה
196027\711824
32.50036, 34.95521
צילומים

img of
img of
img of
img of