תצפית #386361, תמריר בינוני, 11 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תמריר בינוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 במאי 2019
יובל ספיר
אי תנועה
רחובות
184120\644217