תצפית #386363, ספת המים, 23 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספת המים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באפריל 2019
יובל ספיר
ערוץ מים זורם
ערוץ שיורד מעין אי"ה לכוון נחל רוקאד
270284\740348

צילומים

img of
img of
img of
img of