תצפית #386365, ספלילה מצויה, 23 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלילה מצויה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באפריל 2019
יובל ספיר
מסיל זורם
מסיל נחל בזלת
רוג'ום אל-הירי (גלגל רפאים)
275845\758642צילומים

img of
img of