תצפית #386367, טובענית דו-מינית, 23 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טובענית דו-מינית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באפריל 2019
יובל ספיר
שלולית חורף
שלולית חושניה
276106\766913

צילומים

img of
img of