תצפית #386368, שיכרון לבן, 23 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שיכרון לבן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במאי 2019
יובל ספיר
בית הרוס, חורבה
חורבת חושניה
276095\766765צילומים

img of
img of
img of