תצפית #386371, מצדית מגובששת, 9 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מצדית מגובששת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 במאי 2019
נעם שגב
חולות
חולות יבנה
172372\641971 (נקודה מקורבת)
נמצאו 3 פרטים


צילומים

img of