תצפית #386372, נץ-חלב חום, 10 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נץ-חלב חום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 במאי 2019
עפרה פרידמן
שדות חיטה
שדות עין עליה
225924\649198