תצפית #386374, גרניון הלבנון, 12 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גרניון הלבנון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במאי 2019
עפרה פרידמן
בתה
טנטורה מזרחית לעפרה
225650\649909