תצפית #386377, מצדית מגובששת, 12 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מצדית מגובששת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במאי 2019
נעם שגב
חולות
חולות קיסריה
192498\708477 (נקודה מקורבת)
האוכלוסיה בת עשרות פרטים ופזורה על שטח נרחב


צילומים

img of