תצפית #386379, גביעול מאוגד, 13 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גביעול מאוגד
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 במאי 2019
סיקו בכור
זיפזיף. שטח מופר ליד פסי הרכבת הישנים
209737\770657
צילומים

img of