תצפית #386382, קוטנדיה חופית, 14 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קוטנדיה חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 במאי 2019
רון פרומקין
חולי
חוף אשדוד
163905\631308צילומים

img of