תצפית #386450, שרביטן מכונף, 20 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שרביטן מכונף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 במאי 2019
נטע אור
ערוצי פזרות
נחל פארן, כ- 4 ק"מ מערבית למושב פארן
עשוש
210654\475277צילומים

img of